site traffic analytics

Premieră: municipiul Constanta are un proiect de dezvoltare durabila si promovare a destinatiei turistice

Mircea Titus DobrePentru prima oară, municipiul Constanța are un proiect de dezvoltare durabilă și promovare a destinației turistice. Municipiul Constanța reprezintă a doua cea mai populară destinație turistică a țării, bucurându-se de jumătate de milion de turiști înregistrați anual în structurile de cazare. Resursele turistice ale orașului, dar și ale zonei Litoral-Delta Dunării, compun un produs complex, diversificat, cu un potențial deosebit de mare de a satisface nevoi și rațiuni distincte de călătorie.

 

            “Strategia de dezvoltare și promovare a turismului în municipiului Constanța pune în valoare toate avantajele și resursele zonei, incluzând patrimoniul natural și antropic, material și imaterial al zonei, de capitalul construit, economic sau simbolic, în scopul creșterii economice în general, centrat pe turism. S-a pornit de la ideea că avem potențial maxim pentru a genera creșteri importante. Strategia urmărește creșterea numărul de turiști români și străini care aleg destinația Mamaia-Constanța, creșterea numărului mediu de înnoptări, extinderea perioadei de atractivitate a zonei, prin creșterea atractivității. Ca fost ministru al turismului, am avut și am susținut aceeași viziune de dezvoltare durabilă, pe care o sprijin în continuare, ca deputat de Constanța. Am convingerea că tot ceea ce prevede strategia de dezvoltare și promovare se va putea pune în practică. Strategia mizează și pe proiectele majore pentru infrastructura de agrement, care au fost incluse și în Master Planul pentru Turism, susținute de Ministerul Turismului. Principalele obiective avute în vedere pentru investiții sunt proiectele: Teleschi Mamaia; Telegondola II (extindere către Mamaia Nord); Extindere dig Cazino, pasarelă de acces; Diamant Port Constanța (Portul Constanța) și Marina Nord (Pescărie)”, declară deputatul Mircea Titus Dobre.  

 Municipiul Constanța, ca beneficiar al strategiei, este un garant al implementării măsurilor investiționale în infrastructura publică locală (vezi echipamente - inclusiv alături de Consiliul Județean Constanța și Zona Metropolitană Constanța). Strategia cuprinde politici, programe și proiecte care vor fi integrate de OMD Constanța-Mamaia și implementate de toate categoriile de stakeholderi (vezi cartare stakeholderi), sub avizul de consultare și integrare al OMD.      

Strategia pornește de la o realitate: alături de activitatea portuară, turismul este ramura economică cea mai puternică şi o cheie de dezvoltare pentru Zona Metropolitană Constanţa. Acest sector s-a bucurat de un interes major şi în perioada de programare 2007-2013, unde o serie de proiecte importante de modernizare sau creare a infrastructurii au fost finanţate prin Programul Operaţional Regional. Varietatea resurselor existente a permis un nivel bun de diversificare: există în regiune multe tipuri de turism, cum ar fi turism de litoral, montan, de croazieră, turism rural şi ecologic, turism cultural şi religios, care totuşi prezintă grade diferite de dezvoltare.â

Turismul în Municipiul Constanța reprezintă un principal contribuabil la stabilitatea și competitivitatea economiei locale și regionale, în special datorită efectului multiplicator pozitiv. Procesul de planificare strategică pentru Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului are în vedere utilizarea durabilă și eficientă a resurselor disponibile și implementarea unor mecanisme noi de management al destinației, astfel încât aceasta să își atingă potențialul de destinație turistică „flagship” la nivel macro-regional, fără însă a afecta calitatea locuirii pentru rezidenți.Constanta

Studiul complex care a stat la baza strategiei arată că turismul de distracție constituie a doua cea mai importanță motivație de vacanță (16% dintre vizitatori declară că preferă destinația pentru turismul de entertainment). Acest fapt este cauzat de poziționarea ultimilor ani ca hotspot de rivieră cu viață de noapte activă, unde petrec tinerii și „jet-set”-ul capitalei nopțile de weekend pe timpul verii, poziționare manifestată în mod vădit prin marketing-ul și publicitatea realizate stațiunii Mamaia, strategie cu efecte directe și notabile. La nivel de potențial, există oportunitatea dezvoltării acestui segment turistic și în afara sezonului, în orașul Constanța prin activarea Centrului Istoric (supus unei ample reabilitări).

Destinațiile care sunt gestionate coerent sunt mult mai susceptibile de a genera creștere inteligentă în economia turistică, maximizându-și beneficiile acestei creșteri ca venit adițional și locuri de muncă pe termen lung. Destinațiile bine gestionate vor excela în atragerea de noi investiții, în păstrarea de locuri de muncă cu valoare adăugată, în importul și retenția de talente, în stimularea inovației. Destinațiile competitive, cu un management profestionist, sunt locuri atractive și pentru locuire și muncă, nu doar călătorie.

Cu aproximativ 13 km de plajă cu nisip auriu, cu lățimi cuprinse între 100 și 200-250 de metri, Constanța-Mamaia este o destinație determinată de turismul de relaxare. Mai mult decât atât, 67% dintre vizitatori declară că turismul de relaxare este motivația principală de călătorie, poziționând destinația ca una estivală, de leisure (îmbăiere soare, apă). Actualmente, turismul în Constanța (inclusiv stațiunea Mamaia) este unul sezonier, de tip estival, concentrând mai mult de 85% dintre sosiri în sezon. Prelungirea sezonului turistic este un aspect esențial în asigurarea unui grad de ocupare mediu anual mai mare al structurilor turistice, dar în același timp trebuie crescută și atractivitatea extrasezonului, pentru a asigura un flux constant de vizitatori care să utilizeze unitățile de cazare.

Strategia de dezvoltare și promovare mizează pe Constanța redescoperită prin conștientizarea unei identități locale recuperate (lovebrand); Oraș accesibil, „easy” în sensul de lejer, incluziv (pentru toate categoriile de călători); Top of mind destinații atractive România (destinație-reper); Poartă de intrare și puntea de legătură cu universul multicultural rural, unic al Dobrogei. Se vor promova ideile de alegere înțeleaptă on și off-season pentru turism de peisaj, relaxare, wellness, cultură; Oraș deschis, cosmopolit, cu un mediu cultural în dezvoltare, vibrant; Oraș „money-savy” și accesibil, platformă ideală pentru forumuri economice, burse, târguri, congrese. De asemenea, vizitatorii sunt invitați să descopere un oraș cu imagine urbană coerentă, la scară umană, cu o siluetă iconică, cu spații publice reprezentative, care constituie un context de promenadă și descoperire turistică. Strategia propune o destinație cu management turistic integrator, orientat către economia bazată pe cunoștințe, adaptabil, dinamic, vector de schimbare practici.

Strategia mizează și pe dezvoltarea inovării în industria turistică. Inovarea și noile tehnologii ale informației au devenit un factor determinant pentru competitivitatea industriei turismului și pentru stimularea schimburilor cu alte sectoare adiacente. Utilizarea lor de către actorii din domeniile public și privat ale turismului, în special de către IMM-uri, ar trebui stimulată cu ajutorul inițiativelor de sensibilizare și de parteneriat și al unei utilizări adecvate a diferitelor programe naționale și europene. De asemenea, este necesară accelerarea integrării instrumentelor și serviciilor societății informaționale în ansamblul activităților turistice, în special în activitățile desfășurate de IMM-uri, precum și facilitarea accesului diferitelor părți interesate din turism la instrumentele financiare corespunzătoare.

Se va urmări de asemenea, îmbunătățirea competențelor profesionale, în strânsă legătură cu încurajarea prelungirii sezonului turistic. Constanța va fi o metropolă europeană, un pol de creștere și o zonă turistică în expansiune, cu o economie solidă și competitivă și un standard de viață ridicat pentru toți locuitorii săi.

Obiectivul pe termen mediu și lung, conform strategiei, este acela de a asigura un spațiu metropolitan funcțional, un cadru urban adecvat care să ofere condiții optime de viață locuitorilor săi și să genereze oportunități pentru aceștia, precum și pentru alte persoane care vor să se stabilească aici, unul din scopurile urmărite fiind și acela de a crește din punct de vedere demografic, în special în zona activă a populației, stimulând migrația pozitivă și atragerea de tineri și de capital uman calificat. Un pilon al viziunii de dezvoltare a Zonei Metropolitane Constanța îl reprezintă integrarea măsurilor inovative și utilizarea noilor tehnologii în viața orașului, stimulând astfel progresul în acestă direcție, urmărind implementarea conceptului de SMART CITY.

Una dintre prioritățile Strategiei este asigurarea consultării și implicării părților interesate atât în elaborare, cât și în procesul de implementare, unde cooperarea este o condiție esențială pentru obținerea unui avantaj competitiv durabil pentru Municipiul Constanța. Prin urmărirea colectivă a unei viziuni și a unor obiective comune, și prin partajarea responsabilității politicii turistice în locul unei abordări unilaterale sau ad-hoc, Strategia de Dezvoltare și Promovare a Turismului pentru Municipiul Constanța poate produce un impact pozitiv structural la nivel local. Un rol foarte important în dezvoltarea destinației îl are Ministerul Turismului, care realizează politica Guvernului în domeniul turismului, fiind garantul Master Planului pentru turismul național al României 2007 – 2026 și Master-Planului investițiilor în turism (2017).

 

Date statistice, conform Strategiei de Dezvoltare și Promovare a Turismului în Municipiul Constanța

 

Zona Metropolitană Constanța este a doua aglomerare urbană din țară (cca. 0.5 milioane locuitori) – 316.236 locuitori în 2017 (47% bărbați, 53% femei), al 5-lea cel mai mare municipiu din România, cu o suprafață de 125 kmp. Structura demografică multi-etnică (92% români și aromâni, 3% turci, 3% tătari). Este cel mai important centru economic al Regiunii de Sud-Est, cu un volum al activității economice de 10 miliarde de Euro annual. Domeniile reprezentative sunt: energie, servicii/comerț, transporturi, construcții, turism, agricultură. Este destinație turistică de interes național - 0.5 milioane sosiri anuale (Include stațiunea de interes național Mamaia), fiind a doua cea mai importantă destinație din România, după capitala București (5% din total sosiri în România).

 

Conform Institutului Național de Statistică (INS) la nivelul Municipiului Constanța (inclusiv stațiunea Mamaia) existau 22.806 locuri de cazare la nivelul anului 2017, cu cca. 1.000 de locuri mai multe decât în urmă cu 5 ani (2013). 85% dintre acestea sunt în structuri hoteliere, 8% în campinguri (o valoare foarte mare), 3% în hosteluri. Totuși, aceste valori nu includ locurile de cazare din afara sistemului clasificat, nedeclarate, de tip locuință de vacanță, locuință de închiriat în regim privat de cazare etc. Datele colectate de Ministerul Turismului (informații clasificare agenți economici), arată că în Constanța sunt 26.440 de locuri de cazare. La nivelul datelor colectate de Municipiul Constanța (informații autorizare agenți economici) în Constanța s-au autorizat (la nivelul anului 2017) 17.306 locuri de cazare în Mamaia și 2.224 locuri cazare în municipiu, în total de 19.530 locuri de cazare.

               

Numărul total de înnoptări, la nivelul anului 2016, în destinația Constanța-Mamaia, a fost de 1666702, dintre care 90.7% sunt înnoptări ale turiștilor români, 9.3% ale turiștilor internaționali. 75% din total înnoptări se înregistrează în Mamaia, cu doar 68% din sosiri, sugerând un sejur mediu mai lung decât media pentru consumul turistic specific stațiunii. În mod diametral opus, 25% din totalul înnoptărilor se înregistrează în oraș, cu 32% din sosiri, sugerând o durată mai mică de sejurul mediu, cu turism de tip city-break sau turism de afaceri.Adaugata pe : 07 / 03 / 2018.
← Înapoi

nici un comentariu

*Toate campurile de mai jos sunt obligatorii

Paralela 45
Paralela 45
Vintest
TTR II
Traia Badulescu - Secretul emisferei
Teresa Tina
Le Chateau
Traian Badulescu
Hotelul Roman Plaza
Hanul Ancutei
Rent a car
Alltur
Chicco
Romania
Paradis Vacante de Vis
Corali Holidays
Booking Bucharest
Max Holidays
Destinatii.eu
Agentia Mos Craciun